Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 179  προς το Ι.Ε.Π: «Αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης – Προγράμματα Σπουδών – Διδακτικά Βιβλία» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Πρόσκλησης της Πρόσκλησης (PDF|316 KB)

Συνημμένα Προσκλ.  (συμπιεσμένο αρχείο | 865 ΚΒ)