Κοινοποίηση Απόφασης έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών και προσωρινής κατακύρωσης για το έργο: «Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Απόφαση (PDF|334 KB)