1η Τροποποίηση της Πράξης “ΠΕΓΑ – Σύγχρονες εξελίξεις στις θαλάσσιες κατασκευές” με κωδικό MIS 468365 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ8 (PDF|1.574 KB)

(25/2/2014) Ένταξη της Πράξης “Σύγχρονες εξελίξεις στις θαλάσσιες κατασκευές” με κωδικό MIS 468365 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ8 (PDF|1.459 KB)