Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής επιμόρφωσης και υποστήριξης της σχολικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικών) για την προαγωγή της δημόσιας υγείας» με κωδικό MIS 465652.

Απόφαση Ανάκλησης (PDF|1,04 MB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής επιμόρφωσης και υποστήριξης της σχολικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικών) για την προαγωγή της δημόσιας υγείας» με κωδικό MIS 465652 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : << Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>.

Οριζόντια Πράξη – Α.Π. 1 – Α.Π. 2 – Α.Π. 3   (PDF|1,13 MB)