Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 175 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Κατηγορία Πράξης  «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης»  – Πράξη   «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης Θεολόγων και Ιεροδιδασκάλων της Θράκης σε θέματα Θρησκευτικών, Θρησκευτικής Ετερότητας και Διαπολιτισμικής Θρησκευτικής Αγωγής»

Το αρχείο της Πρόσκλησης  (PDF|285 KB)

Συνημμένα Προσκλ  (.rar|850 KB)