Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 174 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Κατηγορία Πράξης  «Ψηφιακές Δράσεις για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΑΠ 1-2-3  (PDF|307 KB)

Τα συννημένα της  Πρόσκλησης