1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 173 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Κατηγορία Πράξης  «Eξορθολογισμός προγρ/των σπουδων & εκπ/κου υλικου ( Α΄θμια και Β΄θμια εκπ/ση)»  – Πράξη   «Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΕΠΑΛ)»

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης|149 KB)

(22/11/2013) Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 173 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Κατηγορία Πράξης  «Eξορθολογισμός προγρ/των σπουδων & εκπ/κου υλικου ( Α΄θμια και Β΄θμια εκπ/ση)»  – Πράξη   «Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΕΠΑΛ»

ΑΠ 1-2-3  (PDF|382 KB)

Συνημμένα Προσκλ. 173  (.rar|850 KB)