2η Τροποποίηση των πράξεων με τίτλο “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα” στους ΑΠ1, 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013”.

ΑΠ1 (PDF|1,79 MB) ΑΠ2 (PDF|1,54 MB) ΑΠ3 (PDF|1,79 MB)

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 1η Τροποποίηση των πράξεων με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» στους ΑΠ 1, 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF| 1,68 ΜB) ΑΠ 2  (PDF| 1,68 ΜB) ΑΠ 3 (PDF| 1,68 ΜB)

1η Τροποποίηση των πράξεων με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» στους ΑΠ 1, 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF| 212 KB) ΑΠ 2  (PDF| 212 KB) ΑΠ 3 (PDF| 212 KB)

Ένταξη των πράξεων με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» στους ΑΠ 1, 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF| 1,68 MB) ΑΠ 2 (PDF| 1,68 MB) ΑΠ 3 (PDF| 1,68 MB)