3η Τροποποίηση των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» στους άξονες Προτεραιότητας 1 & 2 με κωδικούς  MIS 448089 και 448091 αντίστοιχα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF|1.49 MΒ) – ΑΠ2 (PDF|1.49 MB)

2η Τροποποίηση των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» στους άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, με κωδικούς  MIS 448089, 448091 και 448093  αντίστοιχα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ1  (PDF|1.49 MΒ) – ΑΠ2 (PDF|1.49 MB) – ΑΠ3 (PDF|1.23 MB)

1η Τροποποίηση των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» στους άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, με κωδικούς  MIS 448089, 448091 και 448093  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|1.42 ΚΒ) – ΑΠ 2 (PDF|1.42 ΚB) – ΑΠ3 (PDF|1.42 ΚB)

(15-7-13) Ένταξη των Πράξεων με τίτλο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1(PDF|1,46 ΜB)  –  ΑΠ2 (PDF|1,46 ΜB) – ΑΠ3(PDF|1,46 ΜB)