Υπό Αξιολόγηση

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 11816/17-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Προγράμματα Εκπαίδευσης Ελλήνων στη Διασπορά» και την πράξη «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|192 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 11816/17-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Προγράμματα Εκπαίδευσης Ελλήνων στη Διασπορά» και την πράξη «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, ως Δικαιούχοι, να υποβάλουν προτάσεις έως 20/9/2010.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|998 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

 

(18/11/2010)  Το αρχείο του Πίνακα Αποτελεσμάτων (PDF|131KB)