1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της ΓΓΕΤ για τη Διαχείριση Δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ” με κωδικό MIS 444366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,5 MB)

Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της ΓΓΕΤ για τη Διαχείριση Δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ” με κωδικό MIS 444366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,6 MB)

(21-05-2013) Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της ΓΓΕΤ για τη Διαχείριση Δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ” με κωδικό MIS 444366 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1195 KB)

Κράτα το

Κράτα το