3η Τροποποίηση  Αποφάσης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ»και κωδ.  MIS 296387,  στον Άξονα Προτεραιότητας 4 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|1.27 ΜB)

 

(11/9/13) 2η Τροποποίηση  Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ»και κωδικoύς MIS 296387, 296389, 296390  στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|1.197 KB) ΑΠ5 (PDF|1.457 MB) ΑΠ6 (PDF|1.197 MB)

(25/09/2012) 1η Τροποποίηση  Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ»και κωδικoύς MIS 296387, 296389, 296390  στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|1,19 MB) ΑΠ5 (PDF|1,19 MB) ΑΠ6 (PDF|1,19 MB)

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ4 (DOC|486 KB) – ΑΠ5 (DOC|495 KB) –ΑΠ6 (DOC|475 KB)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:

ΑΠ4 (DOC|479 KB) – ΑΠ5 (DOC|488 KB) –ΑΠ6 (DOC|479 KB)