2η Τροποποίηση της Πράξης “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012 – 2015 ” στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, με κωδικούς MIS 427954, 427955 και 427956 αντίστοιχα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ1 (PDF|1,53 MB) – ΑΠ2 (PDF|1,53 MB) – ΑΠ3 (PDF|1,53 MB)

1η Τροποποίηση της Πράξης “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012 – 2015 ” στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, με κωδικούς MIS 427954, 427955 και 427956 αντίστοιχα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ1 (PDF|1,52MB) – ΑΠ2 (PDF|1,52MB) – ΑΠ3 (PDF|1,52MB)

Ένταξη της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012 – 2015» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, με κωδικούς MIS 427954, 427955 και 427956 αντίστοιχα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1 (PDF|1,15 MB) – ΑΠ2 (PDF|1,15 MB) – ΑΠ3 (PDF|1,15 MB)