Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 21987/21-12-2012) για την υποβολή Προτάσεων  για την Κατηγορία Πράξης  «Δράσεις υποστήριξης προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10-11-12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|368 KB)