4η Τροποποίηση των Πράξεων «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων» με κωδικούς MIS 312156312167, και 3η Τροποποίηση της πράξης  με MIS 312182  στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3  αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1 (PDF|1,22 ΜΒ) – ΑΠ 2 (PDF|1,22 ΜΒ) – ΑΠ 3 (PDF|1,22 ΜΒ)

3η Τροποποίηση των Πράξεων «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων» με κωδικούς MIS 312156312167, και 2η Τροποποίηση της πράξης  με MIS 312182  στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3  αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1 (PDF|1,42 ΜΒ) – ΑΠ 2 (PDF|1,42 ΜΒ) – ΑΠ 3 (PDF|1,42 ΜΒ)

(18-12-12) 2η Τροποποίηση των Πράξεων «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων» με κωδικούς MIS 312156 και 312167, στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1 (PDF|1,20 ΜΒ) – ΑΠ 2 (PDF|1,46 ΜΒ)

Κράτα το