3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης “Υπηρεσίες για την αξιολόγηση των προτάσεων, που υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων προς τους δικαιούχους για ένταξη πράξεων στο ΕΠΕΔΒΜ” με κωδικό MIS 277654

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,28 MB)