Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων για το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –  Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ. 

Προς αξιολόγηση υποβλήθηκαν αρχικά (α΄φάση αξιολόγησης) 643 προτάσεις από τα ΤΕΙ, εκ των οποίων οι 391 προχώρησαν στην β΄φάση αξιολόγησης. Απο αυτές αξιολογήθηκαν θετικά 237 προτάσεις οι οποίες και προχώρησαν προς χρηματοδότηση.   

Στον πίνακα που αναρτάται παρουσιάζονται οι τίτλοι και λοιπά στοιχεία που αφορούν τα εν λόγω 237 ερευνητικά έργα του Προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ που προκρίθηκαν  για χρηματοδότηση.

Το αρχείο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης 237 Προτάσεων (PDF|126KB)