Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων για το ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. 

Προς αξιολόγηση υποβλήθηκαν αρχικά (α΄φάση αξιολόγησης) 1.338 προτάσεις από τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα, εκ των οποίων οι 459 προχώρησαν στην β΄φάση αξιολόγησης. Απο αυτές αξιολογήθηκαν θετικά 237 προτάσεις οι οποίες και προχώρησαν προς χρηματοδότηση.   

Στον πίνακα που αναρτάται παρουσιάζονται οι τίτλοι και λοιπά στοιχεία που αφορούν τα εν λόγω 237 ερευνητικά έργα του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ που προκρίθηκαν  για χρηματοδότηση.

Το αρχείο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης 237 Προτάσεων (PDF|551KB)