10η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» – ΑΠ2  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 2 (PDF | 1.51  ΜB)

9η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» – ΑΠ2  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 2 (PDF | 1.9  ΜB)

8η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» – ΑΠ2  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

 ΑΠ2 (PDF | 1.9  ΜB)

Ανάκληση της Απόφασης Ενταξης Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – ΑΠ1” με ΜΙS 296386 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF| 928KB)

Ανάκληση της Απόφασης ΕνταξηςΖώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – ΑΠ3” με ΜΙS 296427 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ3 (PDF| 928KB)

7η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» – ΑΠ2 και  3η Τροποποίηση Απόφασης Ενταξης “Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – ΑΠ3” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF |1.9  ΜB) – ΑΠ2  (PDF | 1.9  ΜB)

6η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» – ΑΠ2,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ2 (PDF | 2.9  ΜΒ)

(28/02/2012)  5η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» – ΑΠ2,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ2 (PDF | 2.9 ΜB)

(17/02/2012)  4η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» – ΑΠ2,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ2 (PDF | 2.963  KB)

(3/10/2011) 3η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1  (PDF |123  KB) – ΑΠ2  (PDF | 123  KB) – ΑΠ3  (PDF | 123  KB)

 (14/3/2011)  Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF | 119  KB) – ΑΠ2 (PDF | 119  KB) – ΑΠ3  (PDF | 119  KB)

(20/10/2010)  1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – ΑΠ2» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ2 (PDF|380KB)

Ένταξη της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ1(DOC|499 KB) – ΑΠ2 (DOC|498 KB) – ΑΠ3 (DOC|499KB)