Τροποποίηση των πράξεων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 27, 28, 87 και 88: «Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας», «Γραφεία Διασύνδεσης», «Πρακτική Άσκηση» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας»

Η Απόφαση τροποποίησης των πράξεων