Πρεμιέρα για την Ευρώπη κάνει στην Ελλάδα η παγκόσμια διοργάνωση «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» (Entrepreneur Week). Η «Ελληνική Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» (Entrepreneur Week Greece)  διοργανώνεται στην Αθήνα από 22 – 25 Φεβρουαρίου από την Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (Hellenic Start-up Association) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικονομικών.

Στην «Ελληνική Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» συμβάλλει ενεργά το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω της Eιδικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Πόρων και με τη συγχρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο υποστήριξης της λειτουργίας των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας λειτουργούν το τελευταίο διάστημα στα Πανεπιστήμια & ΤΕΙ της χώρας για να στηρίξουν τους φοιτητές στην παροχή γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την επιχειρηματικότητα και στη γενικότερη καλλιέργεια κουλτούρας φιλικής προς την επιχειρηματικότητα.

Στις εκδηλώσεις της «Ελληνικής Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας» έχει προβλεφθεί ειδικό περίπτερο για συνεχή παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη συγχρηματοδοτούμενη δράση των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των ΑΕΙ της χώρας.

Σημαντική ενότητα στην «Ελληνική Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» αποτελούν οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα και κυρίως ειδικά για τις  Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με παρουσιάσεις από διακεκριμένους καθηγητές, επιστημονικούς υπευθύνους των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Η «Ελληνική Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα επιχειρηματικότητας, με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών καθώς και τη δικτύωση μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων παγκοσμίως. Έμφαση δίνεται στη νέα καινοτόμο επιχειρηματικότητα, τόσο σε επίπεδο επενδυτικών ευκαιριών όσο και σε προώθηση εμπορικών συναλλαγών.

Κύρια θεματική  αποτελεί ο προβληματισμός για το πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί να βγάλει την Ελλάδα και την Ευρώπη από το αδιέξοδο της οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πέντε κλάδους – Πολιτισμός και Τουρισμός, Αγροτική Οικονομία και Γαστρονομία, Ενέργεια- Ανανεώσιμες Πηγές, Υψηλή Τεχνολογία, Μεταφορές- Ναυτιλία, ΜΜΕ – , που σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, προσφέρουν δυνατότητες ταχείας και υγιούς ανάπτυξης.

Πρόδρομος και καινοτομία της εκδήλωσης αποτελεί το εργαστήριο και η δημιουργία των Hellenic Angels, του πρώτου δικτύου νέων επιχειρηματικών ιδεών στην Ελλάδα (Business Angels Network στην Ελλάδα), στοχεύοντας στην οργάνωση και ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης καινοτομίας, σε συνεργασία με το ΕΒΑΝ (The European Trade Association of Business Angels). Στην ενότητα αυτή θα δοθεί ευκαιρία σε φοιτητές των ελληνικών Πανεπιστήμιων & ΤΕΙ να παρουσιάσουν τις πρωτότυπες επιχειρηματικές τους ιδέες και να αναζητήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|109 KB)