ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (DOC | 200KB)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (DOC | 200KB)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 3 (DOC | 200KB)