3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3

ΑΠ1 (PDF | 1.52 MB) –  ΑΠ2 (PDF |1.52 MB) –  ΑΠ3 (PDF | 1.52 MB)

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3

ΑΠ1 (PDF | 1.465 KB) –  ΑΠ2 (PDF |1.465 KB) –  ΑΠ3 (PDF | 1.465 KB)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» στoυς Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 ΑΠ1 (PDF | 4,48 MB) –  ΑΠ2 (PDF | 4,48 MB) –  ΑΠ3 (PDF | 4,48 MB)

(30/09/2009) Ένταξη Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»  στoυς Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3

 ΑΠ1 (DOC | 300KB) –  ΑΠ2 (DOC | 300KB) –  ΑΠ3 (DOC | 300KB)