Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Προγράμματος – με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) –  δημιούργησε και λειτουργεί ένα νέο  ιστότοπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://careers.edulll.gr/. Ο νέος ιστότοπος λειτουργεί για τα Στελέχη και τους υπευθύνους των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και των υποκείμενων δομών δηλαδή των Γραφείων Διασύνδεσης, των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) και έχει στόχους :

  • την ανάδειξη του έργου των ΔΑΣΤΑ, Γραφείων Διασύνδεσης, Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και των ΜΟΚΕ των Ιδρυμάτων της χώρας,
  • την ενίσχυση δικτύωσης των υπευθύνων και των Στελεχών των ΔΑΣΤΑ, Γραφείων Διασύνδεσης, Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και ΜΟΚΕ από όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας,
  • την παροχή δυνατότητας στα Ιδρύματα για πραγματοποίηση χρήσιμων επαφών και άντλησης χρήσιμων πληροφοριών για το έργο των ΔΑΣΤΑ, Γραφείων Διασύνδεσης, Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και ΜΟΚΕ

Μέσω του ιστότοπου  αυτού θα υπάρχει στη διάθεση των Στελεχών των ΔΑΣΤΑ και των λοιπών ανωτέρω δομών χρήσιμο υλικό πληροφόρησης και ενημέρωσης σε όλα τα πεδία των ανωτέρω Δομών από Ευρωπαϊκές, Διεθνείς αλλά και Εθνικές πηγές, ώστε να βοηθηθούν στο ήδη σημαντικό έργο τους και να παρέχουν ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στους φοιτητές τους, αυτούς που αποτελούν το δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μας και τους πολίτες του μέλλοντος.

Με την πλοήγηση στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μπορεί κανείς να ενημερωθεί σχετικά με την Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, την Αγορά Εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες για όλους, την Πρακτική Άσκηση να δει Καλές Πρακτικές από όλο τον κόσμο αλλά και να ενημερωθεί για το έργο των ΔΑΣΤΑ της χώρας και ιδίως για τις Εκδηλώσεις και τους Διαγωνισμούς μέσω των Δομών αυτών.

Σημαντική ενότητα στον ιστότοπο αποτελεί το πεδίο προβολής και ανταλλαγής απόψεων (FORUM) μέσω του οποίου δίνεται η  δυνατότητα στα Στελέχη των Γραφείων Διασύνδεσης, των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας να καταθέτουν και τις δικές τους απόψεις και να αρθρογραφούν. Για τη σχετική σελίδα του ιστότοπου παρακαλούνται ήδη σήμερα τα Στελέχη και οι Υπεύθυνοι των ΔΑΣΤΑ και των λοιπών δομών  να στείλουν άρθρα και κείμενα γνώμης σχετικά με τα ζητήματα της ιστοσελίδας.

Τα άρθρα και κείμενα γνώμης θα αξιολογηθούν από την Υπηρεσία και θα αναρτηθούν.

Με σύνθημα την επένδυση στην κοινωνία της γνώσης η Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αισιοδοξεί ότι ο ιστότοπος αυτός με την υποστήριξη των Στελεχών όλων των Γραφείων των ΔΑΣΤΑ θα αποτελέσει χώρο προβολής  του σημαντικότατου έργου τους για τους νέους της χώρας μας αλλά και θα προκαλέσει χρήσιμο εργαλείο αλλά και βήμα διαλόγου για τη βελτίωση των υπηρεσιών που ήδη προσφέρουν τα Γραφεία αυτά στους φοιτητές.

Σχετικώς :

www.edulll.gr

http://careers.edulll.gr/

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|119KB)