(23/11/2012) 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 1 (PDF| 1,72 MB) ΑΠ2 (PDF| 1,72 MB) ΑΠ 3 (PDF| 1,72 MB)

(02/03/2011) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΠ 1 (PDF | 579 KB)

(02/03/2011) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»ΑΠ 2 (PDF |578 KB)

(02/03/2011) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» ΑΠ 3 (PDF | 570 KB)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (PDF|309 KB)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (PDF|309 KB)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010, στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 3 (PDF|309 KB)