8η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Σχολές Γονέων» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ7 (PDF|1.794 ΚΒ) – ΑΠ 8 (PDF|2.056 ΚΒ)

8η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Σχολές Γονέων» στον Άξονα Προτεραιότητας  9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 9 (PDF|1.579 ΚΒ)

7η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Σχολές Γονέων» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ7 (PDF|1.578 ΚΒ) – ΑΠ 8 (PDF|1.578 ΚΒ)

6η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Σχολές Γονέων» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 7 (PDF|1.525 ΚΒ) – ΑΠ 8 (PDF|1.525 ΚΒ)

(20/02/2013) 6η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Σχολές Γονέων» στον Άξονα Προτεραιότητας  9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ9 (PDF|1.566 ΚΒ)

(27/12/2012)  5η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Σχολές Γονέων» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ7(PDF|1.500 ΚΒ)  – ΑΠ8 (PDF|1.768 ΚΒ)  – ΑΠ9(PDF|1.500 ΚΒ)

(06/07/2012) 4η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Σχολές Γονέων» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ7(PDF|215 KB) – ΑΠ8(PDF|215 KB) –  ΑΠ9(PDF|215 KB)

(10/05/2012) 3η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Σχολές Γονέων» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ7(PDF|215 KB) – ΑΠ8(PDF|215 KB) –  ΑΠ9(PDF|215 KB)

(17/11/2011) 2η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Σχολές Γονέων» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ7(PDF|215 KB) – ΑΠ8(PDF|215 KB) –  ΑΠ9 (PDF|215 KB)

(02/09/2010) 1η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Σχολές Γονέων» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ7(PDF|191 KB) – ΑΠ8(PDF|189 KB) –  ΑΠ9 (PDF|189 KB)

(05/08/2009) Ένταξη της Πράξης «Σχολές Γονέων» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ7 (PDF|285 KB) – ΑΠ8 (PDF|286 KB) –  ΑΠ9 (PDF|285 KB)