Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο “CASE STUDIES” στις 19/12/2011  και ώρα 12.00 μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας λειτουργεί  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».