Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 8/12/2011 διοργανώνει στη Φλώρινα  Συνέδριο με θέμα : “Διασύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σε Ελλάδα και Ευρώπη”.

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».