Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστμίου Στερεάς Ελλάδας  την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 στις 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στην Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη στη Λιβαδειά, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης  των φοιτητών/αποφοίτων του Ιδρύματος σχετικά με τις δράσεις της Δομής  Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), καθώς και των δομών που συντονίζει και πώς μπορούν να επωφεληθούν οι φοιτητές/απόφοιτοι από  αυτές.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δομές του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας:

– Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) – Νικόλαος Καρανικόλας
(Συντονιστής/Διαχειριστής εργασιών ΔΑΣΤΑ)
– Γραφείο Διασύνδεσης – Λουκία Τσάνα (Σύμβουλος Σπουδών και 
Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης)
– Πρακτική Άσκηση – Επίκουρος Καθηγήτρια Αναστασία Ψειρίδου 
(Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Περιφερειακής 
Οικονομικής Ανάπτυξης)
– Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Βασιλική Βαμβακά 
(Συνεργάτης Υποστήριξης Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».