Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), διοργανώνει  Ημερίδα  την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2011 με θέμα : “Παρουσίαση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Δομών της”.

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».