Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο της λειτουργίας του με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  διοργανώνει ημερίδα με τίτλο :  “Μεταπτυχιακές σπουδές και  Υποτροφίες στο εξωτερικό”.  Η ημερίδα  θα διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς  (Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς).

Το αρχείο του Προγράμματος της Ημερίδας (PDF|575KB)