(29/07/2015) 6η Τροποποίηση των Πράξεων “Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012” στους άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 με κωδικούς  MIS 356901 και 356904 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|1,48 ΜΒ) – ΑΠ 2 (PDF|1,48 ΜB)

5η Τροποποίηση των Πράξεων “Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012” στους άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, με κωδικούς  MIS 356901356904 και 356905  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|1.53 ΚΒ) – ΑΠ 2 (PDF|1.53 ΚB) – ΑΠ 3 (PDF|1.53 ΚB)

4η Τροποποίηση των Πράξεων “Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012” στους άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, με κωδικούς  MIS 356901356904 και 356905  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|1.49 ΚΒ) – ΑΠ 2 (PDF|1.49 ΚB) – ΑΠ 3 (PDF|1.42 ΚB)

(2-8-13) 3η Τροποποίηση των Πράξεων “Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012” στους άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, με κωδικούς  MIS 356901356904 και 356905  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|1.42 ΚΒ) – ΑΠ 2 (PDF|1.42 ΚB) – ΑΠ 3 (PDF|1.42 ΚB)

(12-03-13) 2η Τροποποίηση των Πράξεων “Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012” στους άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, με κωδικούς  MIS 356901356904 και 356905  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|1.52 ΚΒ) – ΑΠ 2 (PDF|1.52 ΚB) – ΑΠ 3 (PDF|1.46 ΚB)

(02/07/2012) 1η Τροποποίηση των Πράξεων “Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012” στους άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, με κωδικούς  MIS 356901, 356904 και 356905  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|3.368 ΚΒ) – ΑΠ 2 (PDF|3.367 ΚB) – ΑΠ 3 (PDF|3.367 ΚB)

(7/10/2011) Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012″ στους άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, με κωδικούς  MIS 356901, 356904 και 356905 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ1 (PDF|2,91 MB) – ΑΠ2 (PDF|2,91 MB) – ΑΠ3 (PDF|2,91 MB)