Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/04/2010, ώρα 10:00
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 13/04/2010, ώρα 12:00

Περίληψη Προκήρυξης (PDF|163 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα των Προκηρύξεων της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔιΒιΜ