Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 12907/20-7-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη: “Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους  ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 1,52MB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)