Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”  για την υλοποίηση του έργου: “Ψηφιακό Αποθετήριο και ολοκληρωμένο σύστημα αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση.

Το αρχείο της Πρόσκλησης  (PDF|190KB)