5η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF|1,47 MB)

4η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ2 (PDF|1,48 MB)

4η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1,93 MB)

3η Τροποποίηση των Πράξεων «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΑΠ 1 (PDF|1,93 ΜB) –  ΑΠ2 (PDF|1,93 ΜB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΑΠ1 (PDF|2.038 KB) –  ΑΠ2 (PDF|2.041 KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΑΠ1 (PDF|123 KB) –  ΑΠ2 (PDF|124 KB)