Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 11418/27-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείμενο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 1,35 MB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)