Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 9319/7-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ανάπτυξη κι Αξιοποίηση της Ψηφιακής Καρτέλας Σχολικής Μονάδας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 1,69 MB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)