Αναμένονται Προτάσεις

1η Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρ. 9219 / 06-06-2011 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: 115) για την πράξη «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης» – Οριζόντια Πράξη  στους ΑΠ 10, 11 και 12

ΑΠ 10-11-12  (PDF|230 KB)

 

(06-06-2011) Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 115 (Α.Π 9219/6-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών  του ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|885 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)