Με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αλλά και στη βάση της λογικής ότι καμία πρότερη εμπειρία δεν πρέπει να χάνεται, κρίνεται ως κομβικής σημασίας η καταγραφή όλων των έργων που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Οι αρχές της συνέχειας, της συνέπειας και της διαρκούς βελτίωσης άλλωστε επιβάλλουν να καταγράφονται οι διαδικασίες, να αξιολογούνται οι οργανωτικές δυσκολίες και να αξιοποιείται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο το σύνολο των καλών πρακτικών του παρελθόντος.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η λεπτομερής καταγραφή των κοστολογικών δεδομένων καθώς και των στοιχείων οργάνωσης και λειτουργίας των έργων με κατηγοριοποίηση ανά είδος. Η καταγραφή θα γίνει μέσω έρευνας αρχείου καθώς και μέσω συνεντεύξεων με στελέχη. Τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν σε σχετική έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται οι κατηγορίες των έργων καθώς και τα κοστολογικά, λειτουργικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται σήμερα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης η σκοπούμενη ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης έργου με τίτλο: «Καταγραφή και κωδικοποίηση κοστολογικών στοιχείων και στοιχείων οργάνωσης και λειτουργίας των έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προς αξιοποίηση για το σχεδιασμό και αξιολόγηση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ)».

Tο αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|334 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα των Προκηρύξεων της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔιΒιΜ