Την Παρασκευή 1η Απριλίου 2011, οργανώθηκε μία Συνάντηση Εργασίας με προσκεκλημένους από όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας η οποία αποτέλεσε συνέχεια μιας σειράς περιφερειακών Συζητήσεων Στρογγυλής Τραπέζης που πραγματοποιήθηκαν  σε όλη την Ελλάδα με αντικείμενο τις Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών (Γραφεία Διασύνδεσης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας).

Με δεδομένη τη συγχρηματοδότηση των Δομών αυτών από το ΕΣΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων κα Ιφιγένεια Ορφανού έλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης των σχετικών περιφερειακών συζητήσεων και της πανελλαδικής Συνάντησης Εργασίας της περασμένης Παρασκευής, για να διερευνηθούν τα καίρια ζητήματα του τρόπου που υλοποιούνται οι εν λόγω παρεμβάσεις και του οφέλους που θα έχουν κύριο στόχο τη βέλτιστη υποστήριξη του φοιτητή για τη μελλοντική του επαγγελματική σταδιοδρομία.

Στη Συνάντηση Εργασίας προσκλήθηκαν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ΔΑΣΤΑ, Γραφείων Διασύνδεσης, Πρακτικής Άσκησης και Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας όλων των ΑΕΙ, εκπρόσωποι σχετικών φορέων (ΕΚΕΠ, ΠΑΕΠ, ΙΟΒΕ) καθώς και εκπρόσωποι της παραγωγικής κοινότητας

Οργανώθηκαν έξι εργαστήρια  συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων τα οποία μπορούσε να παρακολουθήσει ο κάθε συμμετέχων ανάλογα με το ενδιαφέρον που είχε εκδηλώσει κατά τη δήλωση συμμετοχής του. Σε κάθε εργαστήριο έγιναν εισηγήσεις από προσκεκλημένους από τον χώρο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και της παραγωγικής κοινότητας. Συγκεκριμένα τα αντικείμενα των εργαστηρίων ήταν :

 1ο εργαστήριο : Συμβουλεύοντας το φοιτητή στα Γραφεία Διασύνδεσης.   

2ο εργαστήριο : Ανοίγοντας δρόμους επαγγελματικής σταδιοδρομίας μέσω της  Πρακτικής Άσκησης.   

3ο εργαστήριο : Αναδεικνύοντας το δημιουργικό επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών.   

4ο εργαστήριο : Υπηρεσίες προς το φοιτητή μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης.   

5ο εργαστήριο : Πρακτική Άσκηση και Προγράμματα Σπουδών. 

6ο εργαστήριο : Οι επιχειρηματίες συναντούν τους φοιτητές (mentoring, διαλέξεις  επιχειρηματιών).    

Στα εργαστήρια μίλησαν εκτός των ιδίων των Επιστημονικών Υπευθύνων που είχαν επιλεγεί και εκπρόσωποι του Συλλόγου Συμβούλων Σταδιοδρομίας και της Διεθνούς Οργάνωσης Συμβούλων Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίων Fedora, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωπος ιδιωτικής εταιρείας εύρεσης στελεχών (Executive Search) (1ο & 4ο εργαστήριο), εκπρόσωποι επιχειρήσεων όπου ασκούνται φοιτητές (2ο εργαστήριο), εκπρόσωποι επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν βάσει ιδεών φοιτητών, εκπρόσωποι επιχειρήσεων που στηρίζουν ιδέες και πρωτοβουλίες φοιτητών (3ο και 6ο εργαστήριο).

Αρμόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης κατέγραφαν τα συμπεράσματα από το κάθε εργαστήριο τα οποία  με το πέρας των εργασιών ανακοινώθηκαν σε ολομέλεια. Ακολούθησε ομιλία του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης εκπαίδευσης κ. Βασιλείου Παπάζογλου και η Συνάντηση Εργασίας ολοκληρώθηκε με διαλογική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και της πολιτικής ηγεσίας. 

 Οι βασικοί στόχοι της Συνάντησης όπως :

  • η ανάδειξη του έργου  των  Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας,
  • η παροχή  ευκαιρίας για  χρήσιμες επαφές και για ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών μεταξύ των Ιδρυμάτων για το έργο τους
  • η ενίσχυση της δικτύωσης των υπευθύνων των Δομών για κοινές δράσεις και για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου τους επιτεύχθηκαν στο μέγιστο καθώς η συμμετοχή ήταν μεγάλη και ουσιαστική.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συνάντηση Εργασίας μπορείτε να έχετε με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα : http://www.dastaworkshops.gr/

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (PDF|137KB)