Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης (01.02.2011) με οδηγίες προς τους Υποψήφιους Διδάκτορες για πρόσβαση στα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεών τους και με δεδομένο ότι έχουν διαβιβαστεί από τις Επιτροπές Ερευνών προς την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ενημερώνουμε ότι προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ΥΔ, θα αποσταλούν σταδιακά CD με τα αιτηθέντα φύλλα αξιολόγησης στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Ιδρυμάτων, ώστε οι ίδιοι να δώσουν πρόσβαση στους ενδιαφερομένους.

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|107KB)