Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή, για την προμήθεια ή την ανάπτυξη «Λογισμικού Διαχείρισης Ποιότητας» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Το αρχείο της Προκήρυξης του Διαγωνισμού (PDF|1.516KB)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε με επίσκεψή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www2.eap.gr/images/diakirixi_anaptixi_logismikou_F11578.pdf