Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, προκηρύσσει θέσεις εξωτερικών συνεργατών /Εκπαιδευτών /τριών.

Σημείωση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3 απόφαση 10ης Συνεδρίασης του Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» παρατείνεται έως και τις 5 Μαΐου 2011.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|452KB)

Το αρχείο της Αίτησης (PDF|804KB)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε με επίσκεψή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.kpolykentro.gr/