Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΜΟΔΙΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό. Το αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Το αρχείο του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (PDF|543KB)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε με την επίσκεψή σας στον ιστοχώρο: http://www2.eap.gr/images/diakirixi_exoplismos_eap_F2508.pdf