Υπό Αξιολόγηση

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π.: 9510/19-06-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό», πράξη «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Χρονική παράταση υποβολής προτάσεων έως την 14/09/2009 (σε .doc μορφή)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

(16/7/2009) Έντυπα Υποβολής και Διευκρινιστικές Απαντήσεις, σχετικά με την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» [40]

α) ‘Εγγραφο με Θέμα: Επικαιροποίηση και Διευκρινιστικές Απαντήσεις, σχετικά με την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»

β) Έντυπο Υποβολής των ερευνητικών Ομάδων για την υποβολή της πρότασης τους στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης

γ) Οδηγίες Συμπλήρωσης του παραπάνω Εντύπου Υποβολής

δ) Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης

ε) Λίστα Πληρότητας στοιχείων πρότασης

στ) Παράρτημα Β

(29/7/2009) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης και του Εντύπου Υποβολής για την υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» [40]

Στα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης θα βρείτε:

Α) Την από 29/07/2009 Επικαιροποιημένη Πρόσκληση με αρ.πρωτοκόλλου 9510/19-06-2009 για την κατηγορία πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»

β) ‘Έγγραφο με Θέμα: Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης και του Εντύπου Υποβολής για την υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»

γ) Έντυπο Υποβολής των ερευνητικών Ομάδων για την υποβολή της πρότασης τους στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης (2η Έκδοση)

δ) Οδηγίες Συμπλήρωσης του Εντύπου Υποβολής (2η Έκδοση)

ε) Έντυπο Υποβολής των Κεντρικών Δράσεων

στ) Οδηγίες Συμπλήρωσης του Εντύπου Υποβολής των Κεντρικών Δράσεων

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

(7/1/2010) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» [40]

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα για την Ηλεκτρονική Υποβολή μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα ως συνημμένα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση archimedesepeaek.gr.

Χρονική παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (μέσω ηλεκτρονικής υποβολής) έως τις 8/2/2010 (DOC|357 KB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος (DOC|380 KB)

Φόρμα για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Στοιχείων (PDF|972 KB)