Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) ξεκινάει έργο για την υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών των σχολείων και για την επέκταση των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει τη πλέον εκτεταμένη υποδομή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη χώρα, ενώ με την υλοποίηση των δράσεων για το Νέο Σχολείο η υποδομή αυτή θα εκσυγχρονιστεί ποιοτικά και θα επεκταθεί ποσοτικά. Απαιτείται επομένως ένα πλαίσιο που θα «στηρίζει» τις υποδομές αυτές, θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και θα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι σημαντικές διαδικτυακές εφαρμογές του ψηφιακού σχολείου αφορούν μία πολυπληθή κοινότητα (15.500 σχολεία, 1.350.000 μαθητές, 160.000 εκπαιδευτικοί), με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με το έργο «Στηρίζω» θα αναβαθμιστεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) σε δίκτυο ψηφιακών υπηρεσιών επόμενης γενιάς και θα παρέχεται διαρκής τεχνική υποστήριξη και επιμόρφωση για όλες τις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Ο στόχος είναι οι ψηφιακές υποδομές του Νέου Σχολείου να είναι λειτουργικές και εύκολα προσβάσιμες από όλους. Οι εκπαιδευτικοί θα υποστηρίζονται στη δημιουργία  ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχόμενου (π.χ. μαθήματα που γίνονται με την χρήση του διαδραστικού πίνακα), οι μαθητές θα επωφελούνται από όλες τις πολυμεσικές υπηρεσίες που θα τους προσφέρονται ενώ με τη δράση «Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα» θα δημιουργηθούν διαδικτυακές κοινότητες μάθησης και αδελφοποίησης σχολείων.

Επιπλέον, το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του στην τοπική κοινωνία και διαθέτει τις υποδομές του για ψηφιακά μαθήματα σε ενήλικες, σε άνεργους που ψάχνουν στο διαδίκτυο για δουλειά, σε πολίτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν e-government υπηρεσίες κ.ά.

Για όλα τα παραπάνω -και ειδικά για τους ανήλικους χρήστες- θα διασφαλίζονται θέματα πρόληψης και επίλυσης προβλημάτων διαδικτυακής ασφάλειας.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η σχετική πρόσκληση με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο και νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου».

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|342KB)