(04/07/2016) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ24] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 με τίτλο «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης

(17/05/2016) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ24] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 με τίτλο «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»

Το αρχείο της Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 594 ΚΒ)

Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ24] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 με τίτλο «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 434 ΚΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

 

 

Κράτα το