1η Τροποποίηση Aνοιχτής  Πρόσκλησης (Α.Π 13938/11-07-2014) (κωδ. 181) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής εμπειρίας» στον  Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης (PDF| 458 ΚB)

 

(11-07-2014) Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 13938/11-07-2014) (κωδ. 181) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής εμπειρίας» στον  Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 665 ΚB)

Συνημμένα Πρόσκλησης