Σχετικό έργο Εντάχθηκε

3η Τροποποίηση  της με αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης:  87) για τις Πράξεις «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

Το αρχείο της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|199 ΚΒ)

(14/2/2013) 2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης:  87) για τις Πράξεις «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|226 ΚΒ)

Το αρχείο της χρονικής επέκτασης και αύξησης προϋπολογισμού (PDF|219 KB)

(9/7/2012) 1η επικαιροποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 12207 / 02-09-2010) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

Το αρχείο της 1ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|656 ΚΒ)

(2-9-2010) Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 12207/02-09-2010) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

Καλούνται:

  • Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης για την κατηγορία πράξεων «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης» με κωδικό: 04.72.31.01 στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»,
  • Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) και Τμήμα ΦΠΨ – Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για την κατηγορία πράξεων «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης» με κωδικό: 05.72.31.01 στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 5: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»,
  • Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Πανεπιστήμιο Κρήτης για την κατηγορία πράξεων «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ανώτατης» με κωδικό 04.72.34.01 στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»,
  • Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και Πανεπιστήμιο Πάντειο Πανεπιστήμιο για την κατηγορία πράξεων «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ανώτατης» με κωδικό 05.72.34.01 στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 5: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»,

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

(23/12/2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (PDF | 355 KB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Έντυπα Υποβολής Πρότασης (σε .zip μορφή)